Czego szukasz?
Projekty dofinansowane

logotypy POPW

30.01.2024

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z programu: Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu pod tytułem „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ MINIMALIZACJA ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA PRACY”. W ramach dofinansowania zrealizowany zostanie zakup dwóch wózków masztowych elektrycznych oraz zakup i montaż filtrowentylacji na hali spawalniczej.

Dofinansowanie 195 008,96 PLN

Planowana całkowita wartość Projektu 243 761,20 PLN

dofinansowano ze srodkow budzetu panstwa


17.02.2023

Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek realizuje projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek”  współfinansowany z  Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej ZUT KUNZEK z makroregionu Polski

Wschodniej na Niemieckim rynku międzynarodowym, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki i przychodów ze sprzedaży zagranicznej.

 Planowanym efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek usług, zaprojektowania i wykonania maszyn, urządzeń i ich elementów dedykowana dla przemysłu

opakowań szklanych. Poprzez udział w targach i misji gospodarczej planuje się uzyskać wzrost rozpoznawalności marki oraz pozyskać nowych klientów. Ugruntowanie pozycji rynkowej, a tym samym wzrost sprzedaży pozwolą firmie na podjęcie kolejnych działań rozwojowych.

Wartość projektu: 183 751,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 128 095,00 zł


05.08.2020

Dotacja na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja, mająca na celu wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.
Cel finansowania: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 262 143,99

wkład Funduszy Europejskich: 262 143,99


17.03.2017

Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek realizuje projekt pt. „Wzrost innowacyjności Zakładu Usług Technicznych Jerzy Kunzek poprzez wdrożenie nowych produktów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej
nr. 1 „Konkurencja i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020.

Celem projektu jest budowa hali warsztatowej oraz zakup i instalacja linii technologicznej do produkcji wyrobów metalowych, które są niezbędne do wdrożenia w firmie ZUT J.Kunzek nowego produktu – systemu automatycznego magazynowania materiałów do produkcji.

Planowanym efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek polski i międzynarodowy opracowanych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które spowodują pozyskanie nowych rynków zbytu oraz znaczną poprawę pozycji konkurencyjnej firmy w kraju i zagranicą, oraz długofalowy rozwój działalności. Znaczącym efektem realizacji projektu będzie zwiększenia zatrudnienia w zakładzie.

Wartość projektu: 3 505 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 710 000,00 PLN


Szukasz innego rozwiązania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń pod numer: +16 621 26 09 lub napisz do nas: kontakt@zutkunzek.pl.

Formularz kontaktowy
Dane kontaktowe

Email. kontakt@zutkunzek.pl

Telefon. +16 621 26 09

Znajdź nas

ul. Książąt Czartoryskich 28
37-522 Szówsko