Czego szukasz?
Projekty UE

logotypy POPW

17.02.2023

Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek realizuje projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek”  współfinansowany z  Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej ZUT KUNZEK z makroregionu Polski

Wschodniej na Niemieckim rynku międzynarodowym, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki i przychodów ze sprzedaży zagranicznej.

 Planowanym efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek usług, zaprojektowania i wykonania maszyn, urządzeń i ich elementów dedykowana dla przemysłu

opakowań szklanych. Poprzez udział w targach i misji gospodarczej planuje się uzyskać wzrost rozpoznawalności marki oraz pozyskać nowych klientów. Ugruntowanie pozycji rynkowej, a tym samym wzrost sprzedaży pozwolą firmie na podjęcie kolejnych działań rozwojowych.

Wartość projektu: 183 751,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 128 095,00 zł


05.08.2020

Dotacja na kapitał obrotowy to bezzwrotna dotacja, mająca na celu wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.
Cel finansowania: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 262 143,99

wkład Funduszy Europejskich: 262 143,99


17.03.2017

Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek realizuje projekt pt. „Wzrost innowacyjności Zakładu Usług Technicznych Jerzy Kunzek poprzez wdrożenie nowych produktów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej
nr. 1 „Konkurencja i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020.

Celem projektu jest budowa hali warsztatowej oraz zakup i instalacja linii technologicznej do produkcji wyrobów metalowych, które są niezbędne do wdrożenia w firmie ZUT J.Kunzek nowego produktu – systemu automatycznego magazynowania materiałów do produkcji.

Planowanym efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek polski i międzynarodowy opracowanych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które spowodują pozyskanie nowych rynków zbytu oraz znaczną poprawę pozycji konkurencyjnej firmy w kraju i zagranicą, oraz długofalowy rozwój działalności. Znaczącym efektem realizacji projektu będzie zwiększenia zatrudnienia w zakładzie.

Wartość projektu: 3 505 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 710 000,00 PLN


Szukasz innego rozwiązania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń pod numer: +16 621 26 09 lub napisz do nas: kontakt@zut-kunzek.pl.

Formularz kontaktowy
Dane kontaktowe

Email. kontakt@zut-kunzek.pl

Telefon. +16 621 26 09

Znajdź nas

ul. Książąt Czartoryskich 28
37-522 Szówsko