Czego szukasz?
Projekty UE
17.03.2017

WZROST INNOWACYNOŚCI POPRZEZ WDROŻENIE NOWYCH PRODUKTÓW

Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek realizuje projekt pt. „Wzrost innowacyjności Zakładu Usług Technicznych Jerzy Kunzek poprzez wdrożenie nowych produktów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej
nr. 1 „Konkurencja i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020.

Celem projektu jest budowa hali warsztatowej oraz zakup i instalacja linii technologicznej do produkcji wyrobów metalowych, które są niezbędne do wdrożenia w firmie ZUT J.Kunzek nowego produktu – systemu automatycznego magazynowania materiałów do produkcji.

Planowanym efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek polski i międzynarodowy opracowanych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które spowodują pozyskanie nowych rynków zbytu oraz znaczną poprawę pozycji konkurencyjnej firmy w kraju i zagranicą, oraz długofalowy rozwój działalności. Znaczącym efektem realizacji projektu będzie zwiększenia zatrudnienia w zakładzie.

Wartość projektu: 3 505 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 710 000,00 PLN

Szukasz innego rozwiązania? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń pod numer: +16 621 26 09 lub napisz do nas: kontakt@zutkunzek.pl.

Formularz kontaktowy
Dane kontaktowe

Email. kontakt@zutkunzek.pl

Telefon. +16 621 26 09

Znajdź nas

ul. Książąt Czartoryskich 28
37-522 Szówsko