SYSTEM AUTOMATYCZNEGO MAGAZYNOWANIA

Proponowany system magazynowy dedykowany jest dla branży metalowej oraz do branż, gdzie materiały do produkcji wymagają dużych powierzchni magazynowych.

Ponadto system pozwala na śledzenie stanów magazynowych - materiałów używanych do produkcji, oraz informacje gdzie i na jakie zlecenie materiał został wydany.

W przypadku magazynowania blach w zależności od potrzeb podawane blachy mogą być:
obracane (niezbędne jest to przy obróbce blach ryflowanych).

System może być wyposażony w urządzenia do składowania i brykietowania odpadów poprodukcyjnych (takich jak ażury blach po cieciu laserowym, oraz brykietowaniu wiór z obróbki skrawaniem).

System magazynowania przeznaczony jest do magazynowania następujących materiałów :

blachy o max wymiarach 2m x 3m. o wadze pakietu 2,5 t na piętro;
pręty , rury , profile o max. dł. 12 m. ciężarze jednostkowym 200 kg;
magazynowanie wyrobów gotowych wg. zleceń produkcyjnych.

Dlaczego warto wybrać nasz system automatycznego magazynowania?

Zmniejszenie powierzchni magazynu przykładowo 18 metrów kwadratowych 80 ton blach - wysokość składowania 4m .
W pełni automatyczny załadunek i rozładunek regałów magazynowych .
Automatyczna ewidencja ilości i typu blach znajdujących się na danym regale .
Elektroniczna ewidencja obrotu zasobami magazynu.
Możliwość dostarczenia określonej blachy pod obrabiarkę . ( laser )
Możliwość obrócenia blachy ( ryflem do dołu ).
Dodatkowo system może być wyposażony w sekcję segregacji odpadów produkcyjnych .
Minimalna liczba obsługujących system . Zmniejszenie liczby pracowników z kilku do jednej osoby.
Wyeliminowanie wózków (widłowych) zmniejszenie oddziaływania spalin na środowisko .
Rozdzielenie różnych gatunków stali w celu uniemożliwienia niepożądanego oddziaływania na siebie .