SERWIS

Oferujemy :

• Bieżącą konserwację maszyn – przeglądy maszyn, kontrolę, konserwację, regulację układów mechanicznych, wymianę części, przeglądy instalacji elektrycznej urządzeń;

• Remonty średnie i kapitalne maszyn – kompleksowa naprawa, odnawianie maszyn. Wykonujemy także remonty zespołów maszyn. Realizacja remontów odbywa się w warsztatach Zakładu Usług Technicznych oraz u Klienta;

• Interwencje doraźne – usuwanie awarii w trybie ekspresowym;

• Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne – pełna i wszechstronna obsługa gwarancyjna maszyn objętych umowami. Po okresie gwarancyjnym na życzenie Klienta otaczamy maszyny dalszą opieką serwisową.