PRZEMYSŁ SZKLARSKI

Uszlachetniacz
Urządzenie do uszlachetniania powierzchni wyrobów szklanych „na zimno” w przemyśle opakowań szklanych.
Uszlachetniacz
Wpychacz / Układacz
Wpychacz / Układacz
Urządzenie do układania rzędów na siatce odprężarki, taśmie pieca itp. Układacz jest w pełni automatyczny.
Wpychacz / Układacz
Orientator
Orientator
Urządzenia służą do zorientowania wyrobów na ciągu produkcyjnym w jednym kierunku lub ustawienia jedną stroną itp.
Orientator
Separator
Urządzenie służy do odseparowania / zrobienia przerw pomiędzy wyrobami w ciągu produkcyjnym lub linii produkcyjnej.
Separator
Obracarka / Przedmuchiwaczka
Obracarka / Przedmuchiwaczka
Urządzenie służy do oczyszczania opakowania szklanych ze szkła bezpośrednio przed zapakowaniem.
Obracarka / Przedmuchiwaczka
Transportery
Transportery to urządzenia przyspieszające proces transportowania opakowań szklanych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami.
Transportery