Projekty UE_realizacja projektu


01.03.2017r.


Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek realizuje projekt pt. Wzrost innowacyjności Zakładu Usług Technicznych Jerzy Kunzek poprzez wdrożenie nowych produktów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej
nr. 1 „Konkurencja i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020.

Celem projektu jest budowa hali warsztatowej oraz zakup i instalacja linii technologicznej do produkcji wyrobów metalowych, które są niezbędne do wdrożenia w firmie ZUT J.Kunzek nowego produktu – systemu automatycznego magazynowania materiałów do produkcji.

Planowanym efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek polski i międzynarodowy opracowanych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które spowodują pozyskanie nowych rynków zbytu oraz znaczną poprawę pozycji konkurencyjnej firmy w kraju i zagranicą, oraz długofalowy rozwój działalności. Znaczącym efektem realizacji projektu będzie zwiększenia zatrudnienia w zakładzie.

Wartość projektu: 3 505 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 710 000,00 PLN