Projekty UE_ ogłoszenie o zamówieniu


14.02.2017r.          

 Ogłoszenie o zamówieniu 


­


W związku z realizacją projektu pt. „
Wzrost innowacyjności Zakładu Usług Technicznych Jerzy Kunzek poprzez wdrożenie nowych produktów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: Budowa budynku warsztatowego 

 Pobierz plik:


01.03.2017r.    

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  – pobierz załącznik