Polityka strony WWW

§1. Objaśnienia

Dane osobowe- wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Użytkownik- osoba przeglądająca stronę.

§ 2 Postanowienia ogólne

Właścicielem strony  www.zut-kunzek.pl / kunzek.pl oraz administratorem danych jest Zakład Usług Technicznych – Jerzy Kunzek pod adresem 37-511 Wólka Pełkińska ul. Pełkinie 566, posiadający NIP 7920008601.

Przeznaczeniem strony jest informacja o produktach, referencja Zakładu Usług Technicznych Jerzy Kunzek

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony zgodny z obowiązującym prawem oraz niniejszym regulaminem, nie naruszając przy tym praw właściciela i innych osób trzecich.W przypadku wyżej wymienionego naruszenia, właściciel strony ma prawo do podjęcia naprawy poniesionej w związku z nieregulaminowym działaniem.

§ 3 Odpowiedzialność za treść

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Użytkowników, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności aby sprostać temu założeniu. Realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz.1030 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (dz. U. z 2016 r., Nr 0,poz. 1489 z późn. zm.);

W szczególności czynimy starania, aby dane osobowe klientów były:

 • Przetwarzane zgodnie z prawem;
 • Zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów;
 • Nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami;
 • Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • Odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem i bezprawnym wykorzystywaniem;
 • Przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zamieszczane informacje są aktualizowane na bieżąco, jednak właściciel nie udziela gwarancji na ich kompletność, stały dostęp i aktualność. Wiążące informacje lub szczegółowe wyjaśnienia są udzielane wyłącznie w ramach indywidualnej komunikacji z Użytkownikiem.

Ponadto właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany treści podstron internetowych wedle własnych preferencji i celów. Na stronie mogą wystąpić linki do innych adresów internetowych, których treść nie jest regulowana przez właściciela. W przypadku gdy Użytkownikowi treści linka wydają się wątpliwe, usunięcie linków nastąpi możliwie szybko i bezzwłocznie po otrzymaniu informacji odnośnie naruszenia prawa przez treści linkowane.

Zawartość strony jest zastrzeżona na rzecz Właściciela, osób uprawnionych oraz kontrahentów. Używanie treści ze strony jest dozwolone do użytku prywatnego. Naruszenie praw autorskich może skutkować odpowiedzialnością prawną.

§ 4 Ochrona prywatności

Cookies (ciasteczka)

Pliki cookies (ciasteczka) znajdujące się na stronie zut-kunzek.pl / kunzek.pl mogą w sposób automatyczny pobierać dane osobowe Użytkowników.

Czym są pliki cookies?

Są to dane informatyczne, małe pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika strony (komputer, urządzenie mobilne). Pliki te zawierają informacje o stronie internetowej właściciela, zawierają informację o czasie przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, a także posiadają przypisany unikalny numer.

stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dlaczego cookies są przechowywane?

 • utrzymanie sesji i dostosowanie do Użytkownika;
 • optymalizacja procesu korzystania ze strony przez Użytkownika;
 • tworzenie statystyk dla poprawy struktury strony;
 • ustawienie predefiniowanego języka;
 • przywrócenie sesji

 

Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz 1489 z późn. zm.)

Właściciel może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Maps – pozwalają na zlokalizowanie siedziby właściciela na mapie Google;
 • YouTube – pozwalają na śledzenie odtworzeń filmów przez Użytkownika

 

Użytkownik może zarządzać plikami cookies w celu np. zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zakład Usług Technicznych – Jerzy Kunzek zastrzega, iż w przypadku niezaakceptowania plików cookies, niektóre funkcje na stronie mogą działać nieprawidłowo. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie.

§ 5 Zmiany polityki prywatności i plików cookies

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

§ 6 Kontakt i zgłoszenia

Nieustannie czynimy wszystko, aby przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i pliki cookies było realizowane z dochowaniem najwyższych standardów, dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:

Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek

k.kunzek@zut-kunzek.pl

+48 667 954 667